Opheffing per 1 januari 2017

Wegens de veranderende regels rond ANBI vinden wij als bestuur het voortbestaan van de stichting niet meer verantwoord. Daar we de laatste jaren alleen Wilfred en Regina Schenk ondersteunen verwachten we dat onze ANBI status op termijn zal worden ingetrokken.

Dit betekent dat per 1 januari 2017 de stichting zal zijn opgeheven en de rekeningnummers niet meer in gebruik. We verzoeken u dus uw periodieke stortingen voor de stichting zelf te stoppen en giften voor Wilfed en Regina Schenk op het volgende rekeningnummer te storten:

Wilfred Schenk
NL13 RABO 0398864209

Giften op deze rekening zijn niet aftrekbaar voor de belasting. We gaan er echter vanuit dat dit niet uw drijfveer is voor uw gaven.

Heeft u nog vragen dan kunt u ons tot eind 2016 bereiken via Wie zijn wij?